si caloy at si isha

My photo
sa pagbabago ng panahon, sa pagkurba ng tadhana sa napagpintasang gunita, sa paglalayon sa habang buhay na pagtunton... sa dambana, sa harap ng madla, nanaisin kong mangako ng magpakailanman, patungkol, dahil at para sa iyo...

Monday, April 12, 2010

Road Kill

An empty street and a picturesque lamp

with two crazy intertwined and forever connected souls..


Our roadkill Tuesday!

1 comment:

Isha said...

hahaha! at first i hesitated.. and dumi kasi..pero later nagenjoy na at humihirit pa..

more pictorials!!!!!!!!!!!!!!!!!!!