si caloy at si isha

My photo
sa pagbabago ng panahon, sa pagkurba ng tadhana sa napagpintasang gunita, sa paglalayon sa habang buhay na pagtunton... sa dambana, sa harap ng madla, nanaisin kong mangako ng magpakailanman, patungkol, dahil at para sa iyo...

Monday, April 12, 2010

OVERCOME! The Grand Feast!

Matagal na naming hinangad magbalik, Matagal na naming pinlanong magbalik loob, Hindi lang namin inaasahan na ganito kabilis, ganito kagrabe, ganito kasiya!

WE LOVE YOU BRO!!!!!!

and we're here to serve you!The greatest Sunday of the year, on the grandest Feast, in the happiest place on Earth!

1 comment:

Isha said...

you have no idea how happy I'am to share this wonderful experience with you...

and you made it all possible...

♥ ILOVEYOUSOMUCH! ♥