si caloy at si isha

My photo
sa pagbabago ng panahon, sa pagkurba ng tadhana sa napagpintasang gunita, sa paglalayon sa habang buhay na pagtunton... sa dambana, sa harap ng madla, nanaisin kong mangako ng magpakailanman, patungkol, dahil at para sa iyo...

Monday, April 12, 2010

This will never grow old

UP Sunken garden pagibig

Isaw

Church of Gesu

lumang kurtina
pangako

habang buhay hanggang mamatay

sa relasyong binuo sa mga stick ng isaw ng manok
sa mga pangakong sing sarap ng isaw ng baboy
mamahalin kita, habang buhay
hanggang mamatay


oo na cheesy!


2nd Month : Promises

Sa dami ng mga pangako ko,
sa dami ng mga pangarap ko para sa iyo,
sa dami ng mga gusto kong mangyari sa atin...
Sa lahat ng mga balakin natin
sa lahat ng mga planong dapat matupad
sa lahat ng mga salitang binitawan


kaya ngayon,


Let this ring be a symbol of my promises to you and a reminder of my devotion to you. Because this ring is perfectly symmetrical, it signifies the perfection of true love. As I place it on your finger, I give you all that I am and ever hope to be.

OVERCOME! The Grand Feast!

Matagal na naming hinangad magbalik, Matagal na naming pinlanong magbalik loob, Hindi lang namin inaasahan na ganito kabilis, ganito kagrabe, ganito kasiya!

WE LOVE YOU BRO!!!!!!

and we're here to serve you!The greatest Sunday of the year, on the grandest Feast, in the happiest place on Earth!

Road Kill

An empty street and a picturesque lamp

with two crazy intertwined and forever connected souls..


Our roadkill Tuesday!

timeless to me!

So this is how things change...

Last 2008


This 2010

It really makes me sing.....

styles keepa changin the worlds rearrangin but isha, your timeless to me hemlines are shorter a beer costs a quarter but time cannot take what comes free your like a stinky old cheese babe just gettin riper with age your like a fatal disease babe but theres no cure so let this fever rage some folks cant stand it say time is like a bandit but i take the opposite view cause when i need a lift time brings a gift another day with you a twist or a waltz its all the same schmaltz with just a change in the scenery you'll never be old hat thats that! you're timeless to me
(timeless to me from Hairspray)