si caloy at si isha

My photo
sa pagbabago ng panahon, sa pagkurba ng tadhana sa napagpintasang gunita, sa paglalayon sa habang buhay na pagtunton... sa dambana, sa harap ng madla, nanaisin kong mangako ng magpakailanman, patungkol, dahil at para sa iyo...

Saturday, March 6, 2010

Sunflower much? revisited


After the long time waiting, ETO NA SIYA!!!! :DJust one of the proof... Love blooms when love cherished...

all for you love.. :DSUNFLOWERS


Initial Planting Date: January 1, 2010
tulad nalang ng pakikipagtunggali ko sa higanteng NAKALIPAS gamit ang kakarampot kong NGAYON para sa pinakapapangarap na BUKAS!
wala lang.. inlove much? TAMA!

1 comment:

Isha said...

miss ko na babies natin...musta na nga pala sila..??