si caloy at si isha

My photo
sa pagbabago ng panahon, sa pagkurba ng tadhana sa napagpintasang gunita, sa paglalayon sa habang buhay na pagtunton... sa dambana, sa harap ng madla, nanaisin kong mangako ng magpakailanman, patungkol, dahil at para sa iyo...

Monday, March 8, 2010

Art Appreciation Sunday

Another crossed out part in the list...

PAINTING!!!

Yey!


Isha's

Caloy's


Salamat sa mahal ko, for making this possible. Now I have a painting hanging loud and proud in my wall.

I love yah! :D

No comments: