si caloy at si isha

My photo
sa pagbabago ng panahon, sa pagkurba ng tadhana sa napagpintasang gunita, sa paglalayon sa habang buhay na pagtunton... sa dambana, sa harap ng madla, nanaisin kong mangako ng magpakailanman, patungkol, dahil at para sa iyo...

Sunday, November 22, 2009

noong benteng araw ang dumali sa onseng buwan

adik

adik ka

adik kang mahal

adik kang mahal na

adik kang mahal na mahal

adik kang mahal na mahal ko..

na bumubuo ng buong sistema ko..

na rason ng bawat pagpintig ng puso ko..

na dahilan ng pagkakapangak ko sa mundo..

na bumubuhay sa bawat piraso ng pangarap ko..

na tumutupad sa bawat pangakong binibitiwan ko...

sa sarili ko..

sa hangin..

sa mundo..


nangyari

nangyari ang

nangyari ang di

nangyari ang di ko

nangyari ang di ko inaasahan

nangyari ang di ko inaasahan pero

nangyari ang di ko inaasahan pero pangarap

nangyari ang din ko inaasahan pero pangarap kong

nangyari ang di ko inaasahan pero pangarap kong makamtan

gumuho ang paniniwala ko

na sa pagibig may tama at mali

na may dapat sinusunod

na dapat may pinanghahawakang

batas, butas, bayabas..

dalawa lang pala ang importante..

ang mahal mo..

at mahal ka..


para sa iyo lumot ko..

No comments: