si caloy at si isha

My photo
sa pagbabago ng panahon, sa pagkurba ng tadhana sa napagpintasang gunita, sa paglalayon sa habang buhay na pagtunton... sa dambana, sa harap ng madla, nanaisin kong mangako ng magpakailanman, patungkol, dahil at para sa iyo...

Thursday, May 31, 2007

Pagkakaibigan

Masarap kumain ng
Ice candy—matamis,
Masarap, malagkit.

Nakabalot sa isang transparent
Na plastik.

No comments: