si caloy at si isha

My photo
sa pagbabago ng panahon, sa pagkurba ng tadhana sa napagpintasang gunita, sa paglalayon sa habang buhay na pagtunton... sa dambana, sa harap ng madla, nanaisin kong mangako ng magpakailanman, patungkol, dahil at para sa iyo...

Thursday, May 31, 2007

kasalanan

Sa Paglapat ng alat
Sa aking dila…

Nawala, tinunaw ang
Init sa dagat.

No comments: