si caloy at si isha

My photo
sa pagbabago ng panahon, sa pagkurba ng tadhana sa napagpintasang gunita, sa paglalayon sa habang buhay na pagtunton... sa dambana, sa harap ng madla, nanaisin kong mangako ng magpakailanman, patungkol, dahil at para sa iyo...

Wednesday, February 24, 2010

Spot the Difference

SPOT THE DIFFERENCE..


hmmmm...


wala eh.. pareho pa din naman silang nagmamahalan..

No comments: