si caloy at si isha

My photo
sa pagbabago ng panahon, sa pagkurba ng tadhana sa napagpintasang gunita, sa paglalayon sa habang buhay na pagtunton... sa dambana, sa harap ng madla, nanaisin kong mangako ng magpakailanman, patungkol, dahil at para sa iyo...

Thursday, June 24, 2010

Ambigrams!!!I had fun doing this (and forgot I'm at work):


It is really great to see your names compatible! :D

3 comments:

AVERY ISAAC said...

awwwwww. landi mo mollo! hahahaha!

si caloy na mahal ni isha said...

salamat

Pirate Keko said...

Answeet =)

super.
naalala ko may isang lalaki na gumawa ng name namin na ganyan..
parang gusto ko magsisi hindi ko man lang na aappreciate :(