si caloy at si isha

My photo
sa pagbabago ng panahon, sa pagkurba ng tadhana sa napagpintasang gunita, sa paglalayon sa habang buhay na pagtunton... sa dambana, sa harap ng madla, nanaisin kong mangako ng magpakailanman, patungkol, dahil at para sa iyo...

Monday, March 30, 2009

The unexpected 'dot'

ANG TATLO... KINAPOS NG DALAWA

NGAYO'Y NGUMANGAWA 

SA PAGTAPOS NIYA SA PINAGHIRAPANG NOBELA...

NGAYO'Y NAGLAHO NA

ANG MGA PANGARAP AT PAGPAPAKASASA

SA KASIYAHANG HINDI NAMAN PALA.................

                                                            +  Rest+++++in+++++peace +


No comments: